previous pauseresume next

ماه مبارک شعبان

 

حدیثی نیز در این زمینه از پیامبر اسلام (ص) نقل شده‌ است:

“ماه رجب ماه خدا، ماه شعبان ماه من و اهل بیتم و ماه رمضان ماه مسلمانان است”

اطلاعیه - برخی از قابلیت های سیستم جدید مخابرات

برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات دانشگاه

با عنایت به شرایط مناقصات توزیع شده در خصوص مناقصه:

۱-مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار قلم تجهیزات مصرفی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)

۲- مزایده عمومی واگذاری داروخانه بیمارستان حضرت محمد رسول ا... (ص) مبارکه به صورت اجاره بهای ماهیانه

  طی یکماهه گذشته و وصول پیشنهاد مناقصه گران توسط اداره حراست دانشگاه جلسه کمیسیون مناقصه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۲۵ با حضور نماینده محترم رئیس دانشگاه، نماینده محترم معاون توسعه و مدیر محترم امور مالی دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه پس از بررسی پیشنهاد مناقصه گزاران توسط اعضا کمیسیون مناقصات دانشگاه نسبت به معرفی برندگان اعلام رأی گردید

برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات دانشگاه

با عنایت به شرایط مناقصات توزیع شده در خصوص مناقصه:

۱- مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پایگاه سلامت جوی آباد  علیمردان خان وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر

۲- مزایده عمومی واگذاری امور درمان سرپایی درمانگاه بیمارستان حضرت محمدرسول ا... (ص) مبارکه به صورت اجاره بهای ماهیانه

  طی یکماهه گذشته و وصول پیشنهاد مناقصه گران توسط اداره حراست دانشگاه جلسه کمیسیون مناقصه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۸ با حضور نماینده محترم رئیس دانشگاه، نماینده محترم معاون توسعه و مدیر محترم امور مالی دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه پس از بررسی پیشنهاد مناقصه گزاران توسط اعضا کمیسیون مناقصات دانشگاه نسبت به معرفی برندگان اعلام رأی گردید

برگزاری جلسه کمیته طبخ و توزیع دانشگاه

دومین جلسه کمیته طبخ و توزیع غذای دانشگاه در سال ۱۳۹۶ جهت اصلاح و تنظیم شرایط مناقصه و ارتقاء سطح خدمات غذایی و شاخص های نظام تحول سلامت با حضور کارشناسان محترم تغذیه معاونت درمان، غذا و دارو، واحدهای تابعه و کارشناسان مدیریت خدمات پشتیبانی در تاریخ ۹۶/۲/۱۷ در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه تشکیل شد.

اتخاذ تصمیم در خصوص ارزیابی پیمانکاران طرف قرارداد از مصوبات اصلی این جلسه بود.

برگزاری کمیته راهبردی واگذاری امور بهداشت دهان و دندان واحدها و مراکز دندانپزشکی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کمیته تخصصی واگذاری واحدهای دندانپزشکی تابعه دانشگاه با حضور رئیس محترم اداره دندانپزشکی معاونت درمان، رئیس محترم اداره بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتی استان، مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه و کارشناسان ذیربط در تاریخ ۹۶/۲/۱۳ در محل دفتر مدیریت خدمات پشیبانی تشکیل گردید.

اصلاح شرایط واگذاری خدمات، برنامه ریزی جهت جذب و مشارکت بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات بهینه به بیماران و همچنین برنامه ریزی نظارتی واحدهای ستادی در خصوص واگذاری های مربوطه از موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود.

جلسه تقدیر وتشکر از پرسنل محترم فضای سبز وخدمات عمومی ستاد دانشگاه به مناسبت نکو داشت روز کار وکارگر

به مناسبت نکو داشت روز کار وکارگر جلسه تقدیر وتشکر از پرسنل محترم فضای سبز وخدمات عمومی ستاد دانشگاه همراه با اهدای جوایز برگزار گردید

روز جهانی کارگر گرامی باد

 

بر دستان پر تلاش کارگران نقشی از بوسه پیامبران است. به مناسبت روز جهانی کارگر

برگزاری جلسه کمیسیون مناقصات دانشگاه

با عنایت به شرایط مناقصات توزیع شده در خصوص مناقصه:

۱- مزایده عمومی فروش ساختمان واقع در شهر اصفهان، خیابان نظر شرقی، کوچه قصر، پلاک ۲۲

۲- مزایده عمومی فروش ساختمان کلینیک دندانپزشکی شهید غلامی واقع در شهر اصفهان خیابان مسجد سید، کوچه شماره ۶ (حق شناس)، جنب هتل آزادی

 طی یکماهه گذشته و وصول پیشنهاد مناقصه گران توسط اداره حراست دانشگاه جلسه کمیسیون مناقصه دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ با حضور نماینده محترم رئیس دانشگاه، نماینده محترم معاون توسعه و مدیر محترم امور مالی دانشگاه تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کمیته طبخ و توزیع دانشگاه

اولین جلسه کمیته طبخ و توزیع غذای دانشگاه در سال ۱۳۹۶ به منظور برنامه ریزی جهت تنظیم شرایط مناقصه، بازدیدهای نظارتی و ارتقاء سطح خدمات غذایی و شاخص های نظام تحول سلامت در سالجاری با حضور کارشناسان محترم تغذیه معاونت درمان، غذا و دارو، واحدهای تابعه و کارشناسان مدیریت خدمات پشتیبانی در تاریخ ۹۶/۲/۱۰ در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه تشکیل شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت امور پشتیبانی RSS