previous pauseresume next

واحد فضای سبز

 

نام و نام خانوادگی:مهندس علی اکبر امینی

سمت: مسؤول فضای سبز مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

تلفن تماس: ۳۷۹۲۳۹۶۰

 

 

مقدمه:

**طبیعت و فضای سبز، قلب تپنده زیستگاه های بشری هستند. فطرت انسان به گونه ای آفریده شده است که توانایی های بسیاری دارد و این توانایی ها بدون ارتباط با زیبایی های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز می باشند به افسردگی و خمودی می گراید و بالطبع در پرتو بهره مندی از فضای سبز خلاقیت های انسان شکوفا می گردد.  

**شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری پیکره شهر ها نقس اساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می تواند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهای محیط زیستی ، یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهر ها را برای زیست مساعد می سازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود.

 

 

هدف:

**اهمیت فضاهای سبز  شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها کاهش آلودگی هوا,کاهش آلودگی صوتی,تعدیل دما,افزایش رطوبت نسبی,لطافت هوا و جذب گرد و غبار است.

     

 

**تاریخچه فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با احداث دانشکده پزشکی به عنوان اولین دانشکده در محل فعلی دانشگاه‌ اصفهان در سال ۱۳۴۱، فضای سبز اطراف دانشکده ایجاد گردید و پس از آن نیز با احداث سایر دانشکده ها و ساختمان های جدید و توسعه فضای دانشگاه کاشت درختان و درختچه های تزیینی گسترش یافت.

در بین سال‌های ۶۴ تا ۷۵ کاشت درختان و گیاهان نامتناسب با محیط، زیبایی و ظرافت فضای سبز دانشگاه را از بین برد و متاسفانه در برخی موارد این فضا شکل ناموزون و ناهماهنگی به خود گرفت.

در سال ۱۳۷۶ با تشکیل شورای فضای سبز دانشگاه و مشارکت متخصصین امر در این شورا و تشکیل بخش طراحی در واحد فضای سبز دانشگاه، تحولی در شیوه ایجاد فضای سبز پدید آمد و در این مدت فضاهای دیگری همچون پارک مطالعه، پارکینگ‌ها، پیست دوچرخه سواری، پیست اسکیت و فضاهای سبز اطراف دانشکده‌ها و محوطه های جدید الاحداث با شیوه ای جدید و متناسب با محیط ایجاد گردید.

در سال ۱۳۸۶ واحد فضای سبز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان واحدی مستقل از فضای سبز دانشگاه اصفهان تفکیک گردید و فعالیت رسمی خود را نه تنها در زمینه کاشت و نگهداری فضای سبز دانشگاه، بلکه در زمینه یکسان سازی و آموزش نیروها، ایجاد طرح های جدید در محوطه فضای سبز، انجام عملیات آبیاری تحت فشار(بارانی و قطره ای)، کاشت گیاهان مقاوم به کم آبی و آفات ادامه داد. 

اکنون این واحد با همکاری نیروهای خدوم خود توانسته است، ضمن نگهداری از فضای سبز پردیس دانشگاه و مشارکت در توسعه آن، با انجام بازدیدهای دوره ای از فضای سبز واحد های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در زیبا سازی محیط کاری همکاران و نیز تقویت روحیه بیماران ادای وظیفه نماید.  

 

 

ماموریت:

برخورداری از نظام برنامه ریزی هدفمند و کارا با اتکا به منابع انسانی توانمند به منظور دستیابی به فضای سبز جذاب، متنوع و پایدار با توزیع متوازن در راستای توسعه سلامت

 

 

شرح وظایف:

۱)بکارگیری فنون مدیریت سبز در راستای بهینه سازی مصرف حامل‌های انرژِی در واحدهای تابعه دانشگاه و ارائه طرحهای مربوط به صرفه جویی و کاهش مصرف آبآبیاری

۲)تدوین جزوات آموزشی واحد تحت سرپرستی و ارائه آموزش های مورد نیاز به پرسنل مربوطه

۳)حفظ، نگهداری و ساماندهی محوطه های فضای سبز

۴)تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز( شامل گل کاری، درختکاری و...)

۵)مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

۶)شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق

۷)نظارت بر آماده سازی محوطه جهت کاشت گیاهان، هرس گل های دائمی، درختان و درخچه ها و چمن کاری

۸)تکثیر  و تولید نشا گلهای فصلی، دائمی و گیاهان زینتی سازگار با محیط و مقاوم در برابر خشکسالی و آفات گیاهی

۹)شناسایی آفات و بیماری های گیاهی و مبارزه با آن از طریق  انجام سم پاشی های منظم

۱۰)طراحی و احداث محوطه های جدید الاحداث در دانشگاه و ارائه نظر مشورتی در خصوص توسعه فضای سبز

۱۱)طراحی واحداث شبکه های آبیاری تحت فشار(بارانی و قطره ای) و انجام تعمیر، بازسازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در فضای سبز 

۱۲)انجام بازدیدهای دوره ای از فضای سبز واحدهای تابعه، شناسایی مشکلات موجود، پیگیری و ارائه نظرات کارشناسی

۱۳)کنترل و بهره برداری از ابزار و ادوات فضای سبز و تامین ابزار و لوازم مورد نیاز

۱۴)تدوین ضوابط اداره و مدیریت برفضای سبز، واگذار شده به بخش خصوصی در سطح استان و نظارت بر فعالیت و حسن اجرای مفاد قرارداد منعقده

۱۵)تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی جهت توسعه فضای سبز دانشگاه و واحدهای تابعه

۱۶)احداث و توسعه فضای گلخانه دائمی جهت تولید و نگهداری گل های آپارتمانی و گیاهان زینتی در پردیس دانشگاه

۱۷)مدیریت و ساماندهی شبکه آبرسانی دانشگاه

۱۸)سرعت عمل و دقت نظر و اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم در موارد بحرانی و پیش بینی نشده

۱۹)فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب در راستای  نگهداری از محوطه فضای سبز

۲۰)انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت بر حسب دستور مقام مافوق