مدیر امور پشتیبانی و تجهیزات پزشکی

 
 
 
 
نام و نام خانوداگی:مهندس سید احمد تبعیدیان
تلفن تماس:۳۷۹۲۴۰۰۰-۰۳۱
سمت:مدیر امور پشتیبانی و تجهیزات پزشکی دانشگاه

پست الکترونیک:tabeidiana@yahoo.com

 

پست الکترونیک مدیریت : esf_poshtibani@yahoo.com

 
ماموریت:
تامين خدمات ستادي- تخصصي در زمينه توسعه سازمان و مديريت و ارتقاء مديريت خدمات عمومی و پشتیبانی، فيزيكي و اطلاعاتي و ارائه اين خدمات به واحدهاي تابعه دانشگاه، سازمان هاي سلامت استان، موسسات و سازمان هاي وابسته، مراجع برنامه ريز و تصميم گير با بكارگيري كارآمدترين نظام ها و روش هاي مديريت و علوم اداري و عنايت به اعتلاء و رشد معنوي كاركنان، كيفيت زندگي كاري، انعطاف پذيري، عدالت، پويايي، كارآيي، اثربخشي، نوآوري، خلاقيت، مسئوليت پذيري و پايبندي به قوانين و مقررات در جهت حمايت از فعاليت هاي سلامت، آموزش و پژوهش پزشكي.
     فراهم آوردن موجبات تأمین بهداشت و درمان کلیه شهروندان از طریق پشتیبانی در تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی.

 
اهداف مدیر امور پشتیبانی:

شرح وظایف مدیریت خدمات پشتیبانی و تجهیزات پزشکی

- ایجاد زمینه مشارکت فعالیت بخش غیردولتی در سرمایه گذاری ها

- نهادینه نمودن تحقیق و توسعه در فعالیت های امور خدمات پشتیبانی

- استفاده بهینه از فرصت ها و رفع تهدیدها در حوزه خدمات پشتیبانی

- ارتقاء شاخص‌های ارزیابی امور قابل واگذاری به تفکیک نوع واگذاری

- فراهم نمودن فرصت یکسان برای دسترسی کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصات و مزایده ها

- اصلاح و ارتقا فرآیند های انجام کار در امور خدمات پشتیبانی

- اجرای فرآیند انتخاب،‌ انتصاب و آموزش مسؤولین امور خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

- منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی از طریق برآورد متمرکز نیازها و درخواست خرید حجمی

- نظارت بربهینه سازي فضاهاي فیزیکی موجود دانشگاه

- ایجاد بانک آمار و اطلاعات در حوزه امور خدمات پشتیبانی

- ارتقا و آموزش روش های حفظ و نگهداری سیستم‌های تأسیساتی و نظارت بر واگذاری‌های مربوطه

- ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از کالاهای ایرانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی

- ارتقاء شیوه نیازسنجی و خرید تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه

- تسهیل فرآیندهای جاری و برون رفت از معضلات نظام تمرکز

- برنامه‌ریزی خرید و نظارت بر بیمه نامه‌های مورد نیاز اشخاص و اموال دانشگاه

- نظارت بر اجرای مستمرکمیته های تخصصی امور خدمات پشتیبانی و استفاده از راهبردهای عملیاتی کمیته‌ها

- برنامه ریزی، نیازسنجی و اجرای آموزش های تخصصی و شغلی کارکنان خدمات پشتیبانی

- تامین و تحویل لوازم، تجهیزات ، لوازم مصرفی و اداری مورد نیاز مدیریت های ستادی

- شرکت در جلسات و کمیته ها و....

- انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

 

 

 

منشور اخلاقی و اداری کارکنان مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه

 

ما کارکنان و مسؤولین حوزه مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه اعتقاد داریم که:

۱)     کار و اعتقاد به مشارکت پذیری، انسجام سازمانی و رعایت وجدان کاری، انضباط و عدالت در انجام وظایف عبادت تلقی می شود.

۲)     صیانت از قانون، نظم و نگهداری بیت المال و پرهیز از اسراف و تبذیر در امکانات و اموال دولتی از وظایف مهم و اصلی ما می باشد.

۳)     خدمات ما موجب بهبود و ارتقاء سلامت جامعه می شود و روابط بین ما و بخش غیردولتی را تقویت می کند.

۴)     مشاورین و پیمانکاران، همکاران ما هستند و هدف مشترک ما ارائه بهترین خدمات در جهت توسعه پایدار سازمان و ایجاد رضایتمندی بیماران و همراهان آنها می باشد.

۵)     می بایست مطابق با مقررات جاری دانشگاه و آئین نامه مالی و معاملاتی با عدل و انصاف عمل کنیم و از اعمال هر گونه سلیقه شخصی در کار پرهیز نمائیم.

۶)      به مصداق روایت «ان الله جمیل و یحب الجمال» آراستگی ظاهر، رعایت نزاکت و اخلاق اسلامی، عدالت و انصاف را سرلوحه برخوردمان با گیرندگان خدمت قرار دهیم.

۷)     در جهت تقویت ارزش های اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار و ایجاد فضای صمیمی و پرهیز از تبعیض، شایعه سازی، تهمت، غیبت و خبر چینی تلاش خواهیم نمود و آن را وظیفه شرعی خود می دانیم.

۸)     باید به شخصیت همه احترام بگذاریم، خلاقیت و بهره وری را تشویق نمائیم و برای آنها ارزش قائل باشیم.

۹)     فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع از بسترهای تعالی خود و اداره خود می دانیم.

۱۰)باید روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت نموده و سعی نمائیم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.

۱۱)روحیه کار جمعی را در خود تقویت نموده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و    مشارکت پذیر باشیم.

۱۲)خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.

۱۳)ما باید تلاش نمائیم تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فرا گرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیت های شغلی و سازمانی به کار گیریم.

۱۴)ما باید نسبت به وزارتخانه متبوع خود و اهداف، مأموریت ها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشیم و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسؤولیت های شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریت های سازمان تلاش نمائیم.

۱۵)ما نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمائیم. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.

۱۶)باید برای ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرائی کردن آنها به شکل منطقی در واحدهای اجرائی تابعه و نظام اداری تلاش کنیم.

۱۷)ما باید سعی نمائیم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی با دانش روز تطبیق داده و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیریم.

۱۸)از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.

۱۹)همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.

۲۰)استفاده صحیح از امکانات سازمان، پرهیز از اسراف و تبذیر، انجام امور بر اساس مشارکت و همدلی و رعایت سلسله مراتب اداری را لازمه کارخود بدانیم.  

 
سرپرستان حوزه مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه
 

 

معاون اجرایی

۳۷۹۲۴۰۰۰

مهران مظاهری

معاون فنی

۳۷۹۲۴۰۰۱

مهندس‌سیداحمد‌تبعیدیان

سرپرست اداره نگهداشت

۳۷۹۲۴۰۰۰

علی بیرژندی

سرپرست امور عمومی مدیریت

۳۷۹۲۳۹۸۹

وحید محمدی

سرپرست کمیسیون مناقصات و اداره‌ امور‌ قراردادها

۳۷۹۲۴۰۰۳

فرزانه فرهادیه

سرپرست واحد نظارت و ارزیابی عملکرد

۳۷۹۲۳۹۹۲

اصغر صادقیان

سرپرست اداره تدارکات

۳۷۹۲۳۹۹۰

طاهره سعیدی‌زاده

سرپرست اداره دبیرخانه مرکزی

۳۷۹۲۹۷۰۰

اکبر عسگریان

سرپرست امور مالی

۳۷۹۲۴۰۰۹

مهندس‌ اصغر بکرانی

سرپرست واحد تجهیزات پزشکی

۳۷۹۲۳۹۸۴

 سارا ندیمی

 سرپرست امور اداری

۳۷۹۲۴۰۰۴

 معصومه شاهوردی

 سرپرست واحد امور بیمه‌ و‌ آموزش‌ کارکنان

۳۷۹۲۴۰۰۷

 

سرپرست واحد ارزیابی

۳۷۹۲۳۹۹۳

وطن‌خواهان

مسوول سایت مدیریت

۳۷۹۲۴۰۰۰

مهندس‌علی‌اکبر‌امینی

مسوول واحد فضای سبز

۳۷۹۲۳۹۶۰

علی خرمی

مسوول واحد خدمات عمومی

۳۷۹۲۳۹۸۵

مهندس‌علی بیرژندی

مسوول واحد مرکز مخابرات

۷۹۲۳۰۰۰

سعید موسایی

مسوول واحد منازل سازمانی

 

مرتضی غلامرضایی

مسوول واحد‌ نقلیه 

۳۷۹۲۳۹۶۲

حمید رفیعی

مسوول واحد انبار مرکزی

۳۷۹۲۳۹۳۰